Nga Gëzim Tushi
Problemi i fëmijëve që janë në rrugë apo që ndodhen në situatë rruge dhe nuk ndodhen të atashuar në institucionet e natyrshme të jetës sociale ku duhet të jenë, të rriten, edukohen, kulturohen dhe zhvillohen janë fëmijë në rrezik apo në gjendje të emergjencës sociale. Në përgjithësi kjo kategori sociale e fëmijëve që janë jashtë kontrollit të familjes, që nuk frekuentojnë shkollën apo e kanë braktisur atë, që përdoren nga familja si faktor ekonomik komplementar apo shfrytëzohen nga “tutorët e rrugës” si karrem duke abuzuar me ta fizikisht, emocionalisht pse jo në shumë raste edhe seksualisht, nuk është e vështirë të konstatohet si “ekzistencë sociale” në rrugët e kryeqytetit dhe të qyteteve të tjera të vendit tonë.
Pavarësisht përmasave që ka fenomeni i fëmijë